จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

การบินไทย ระบุ ยังไม่มีแผนปลดคน ขอเวลาศึกษาโครงสร้าง 1 ปี

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังให้ข้อมูลแก่พนักงานการบินไทยเกี่ยวกับ

รักษาการผอ.ใหญ่ DD การบินไทย ขอพนง. ร่วมมือ-เชื่อมั่นแผนฟื้นฟู

การบินไทย นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ในฐานะรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัท การบินไทย จำกัด

เด้งฟ้าผ่า ‘จักรกฤศฎิ์’ พ้นตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์

9 พ.ค.60 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้โยกย้าย นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ไปเป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง และย้าย นายพชร อนันตศิลป์ […]