จักรพรรดิญี่ปุ่น

ประยุทธ์ และภริยา เตรียมร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

นายกรัฐมนตรี และภริยา มีกำหนดการเยือนญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมประกาศชื่อรัชสมัยใหม่

อย่างที่ทราบกันดีว่า สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก เห็นได้จากเมื่อวันที่ 23 ธันวาค […]