จักรพันธ์ ชูเพชร

ราชกิจจาฯ ประกาศ ระบุ “เอนก-จักรพันธ์” เป็นกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย โดยมี เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และ จักรพันธ์ ชูเพชร เพิ่มมาอีก 2 คน