จักรยานยน

เข้ม!! ทั่วกรุง ห้ามขับ-ขี่-จอด บนทางเท้า ฝืนมีหนาว เจอปรับ 5 พัน

เจ้าหน้าที่เทศกิจคุมเข้ม!! ทั่วกรุง วันนี้..หากใครยังฝ่าฝืนขึ้นไป ขับ ขี่ จอด บนทางเท้าทาง มีหนาวแน่ เพราะ กทม.คุมเข้มห้ามรถวิ่ง- จอด บนทางเท้า ฝ่าฝืนปรับ 5 พัน