จักรววาล

นักวิจัยนาซ่าชี้อาจเคยพบปรากฏการณ์ โลกคู่ขนาน ที่เวลาเดินย้อนหลังได้

นิตยสารวิทยาศาสตร์ New scientist เปิดเผยว่ากลุ่มนักวิทยาศาสตร์ของนาซ่า เคยพบปรากฎการณ์ ที่ชี้ว่าอาจมีโลกคู่ขนาน ที่เวลาสามารถเดินย้อนหลังได้