จังหวัดชัยนาท

ชัยนาท ตั้งการ์ด จะเข้าจังหวัดต้องมีใบรับรองแพทย์ตรวจโควิด-19

ชัยนาท งัดไม้เด็ด ตั้งการ์ดกันโควิด ประกาศชัดใครจะเข้าจังหวัดต้องกักตัว 14 วันและมีผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าจังหวัด

กรมชล เร่งสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำ ให้แก่เกษตรกรชาวชัยนาท

ตามที่กรมชลประทาน รับสนองนโยบายรัฐบาลให้ความเข้าใจเรื่อง สถานการณ์น้ำ ในการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง โดยการวางแผนจัดสรรน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง