จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพวิถีชีวิตยามสายของชาวบ้านที่ จ.ร้อยเอ็ด ในช่วงฤดูหนาวที่อากาศเย็นลง

ภาพวิถีชีวิตยามสายของชาวบ้านที่ จ.ร้อยเอ็ด ในช่วงฤดูหนาวที่อากาศเย็นลง เช้านี้อุณหภูมิประมาณ 22 องศา 45 น. 23 พฤศจิกายน 2562