จังหวัดลำพูน

ผลสอบ ชุดแคร์เซ็ต อบจ.ลำพูน ออกแล้ว ต้องคืนเงินเต็มจำนวนกว่า 16 ล้านบาท

ผู้ว่าฯ แจงผลสอบชุดแคร์เซ็ต หลัง อบจ.ลำพูน จัดทำพบการซื้อไม่ชอบด้วยระเบียบช่วยเหลือประชาชนด้วยสาธารณภัย ต้องคืนเงินเต็มจำนวนกว่า 16 ล้านบาท

รมว.เฉลิมชัยฯ ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง จ.ลำพูน

วันนี้ (31 ม.ค. 63) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแม่น้ำทา

รมว.เฉลิมชัยฯ ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโนบาย กษ. ที่ จ.ลำพูน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์