จังหวันครศรีธรรมราช

กรมชลประทาน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวันครศรีธรรมราช

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง