จัดการน้ำ

กรมชลประทาน คุมเข้มการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนฯ แต่ต้องช่วยกันประหยัด

กรมชลประทาน ยังคงเข้มงวดการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งที่วางไว้ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30

รวมพลคนสร้าง โคกหนองนา เรียนรู้แนวทางการจัดการน้ำ การหยุดน้ำท่วม-น้ำแล้ง

โคกหนองนา มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย , บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด