จัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ

กรมชลประทาน ลงพื้นที่ ติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา

กรมชลประทาน วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ