จัดงานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

ชาวเขา จ.สุโขทัย ร่วมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรเมื่อ 39 ปีที่แล้ว

ชาวเขาเผ่าม้ง เย้า และขมุ กว่า 60 คนที่ จ.สุโขทัย ร่วมจัดงานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบรอบที่พระองค์เสด็จฯ พระราชทานความช่วยเหลือให้แก่พระชาชนเมื่อ 39 ปีที่ผ่านมา