จัดฐาน

เยาวชน 8 ประเทศที่จัดฐานให้ความรู้เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติแก่นักเรียน ร.ร.เยาววิทย์

เยาวชนชาวต่างชาติจาก 8 ประเทศ ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ พร้อมด้วยสื่อมวลชน จัดฐานกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเยาววิทย์ ตามโครงการคว […]