จัดทำแผนงานงบประมาณ

ดร.กนก กังวล!! แผนงานของเงินกู้ 4 แสนล้าน อาจไม่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของ ปชช.

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ศ. ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีการพิจารณาโครงการ

หน.ผู้ตรวจราชการ ก.คลัง ประชุมจัดทำแผนงานตรวจราชการปีงบประมาณ 61

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561