จัดระเบียดคำชะโนด

จัดระเบียบคำชะโนด เตรียมสร้างแลนด์มาร์ค

จัดระเบียบคำชะโนด ทหารนำกำลังรื้อถอนร้านค้าเดิม เพื่อเตรียมสร้างแลนด์มาร์ค ส่งเสริมการท่องเที่ยว