จัดระเบียบรถตู้

กลุ่มรถตู้โดยสารราชบุรี รวมตัวยื่นหนังสือขอวิ่งรับ-ส่ง ผดส.เขตเมือง

กลุ่มรถตู้โดยสารใน จ.ราชบุรี รวมตัวยื่นหนังสือขอวิ่งรับส่งผู้โดยสารในเขตเมือง เนื่องจากสร้างความยุ่งยากทั้งรถตู้และผู้โดยสาร ทำให้เสียเงินและเสียเวลามากขึ้น