จัดระเบียบสงฆ์

กรรมการวัดบ้านไร่ยันไม่แหกกฎเหล็ก

กรรมการวัดบ้านไร่ยืนยัน พร้อมปฏิบัติตาม หลังมีคำสั่งจัดระเบียบสงฆ์จากมหาเถรฯ