จัดระเบียบสังคม

กอ.รมน. พร้อมบูรณาการสอบ ขรก.ป้องกันการทุจริต วอนประชาชนส่งข้อมูล

กอ.รมน. พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้าราชการทั่วประเทศที่ทำงานใกล้ชิดประชาชน เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และเข้มงวดการปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยขอความร่วมมือประชาชนส่งข้อมูล