จัดสรรงบประมาณ

วิษณุ ยันไม่มีจัดสรรงบประมาณ เดือนละ 1 ล้านบาทให้กับรองนายกรัฐมนตรี

วิษณุ เครืองาม ยืนยันไม่มีจัดสรรงบประมาณ เดือนละ 1 ล้านบาทให้กับรองนายกรัฐมนตรี มีแต่งบภูมิภาคที่ให้ดูแลในแต่ละภูมิภาคเมื่อวันที่ 9 ม.ค