จัดสรรน้ำ

กรมชลประทาน ย้ำ! จัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรม ให้ทุกภาคส่วนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่า “หวั่นเกิดสงครามแย่งน้ำที่พิษณุโลก หลังประสบปัญหาภัยแล้ง แม้จะมีเขื่อนนเรศวร เป็นเขื่อนคอนกรีตทด

โครงการชลประทานอุบลราชธานี จัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

วันนี้ (15 มีนาคม 2563) เวลา 11.00 น. โครงการชลประทานอุบลราชธานี นำโดย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการฯ พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล […]

ชป. จัดสรรน้ำ ต้นทุนที่มีจำกัด หวังบรรเทาความเดือนร้อนประชาชน ตามศักยภาพ

กรมชลประทาน เข้มบริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่จำกัดตลอดฤดูแล้งนี้ เพื่อให้พื้นที่ในเขตชลประทาน ไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน

ชป.เผยแผน จัดสรรน้ำ และเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี62/63 ย้ำทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดน้ำ

กรมชลประทาน วางแผน จัดสรรน้ำ ในช่วงฤดูแล้งปี 2562/2563 เน้นย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่วางไว้