จัดเจ้าหน้าที่ดูแล “เก่ง”  “นฤมล”  หลังเครียด นอนคุก