จับข้อมือสาว

ชาวบ้านเขาทองสืบสานประเพณี “จับข้อมือสาว” วันสงกรานต์

15 เม.ย.60 ประชาชนชาวตำบลเขาทอง จำนวน 12 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีจับข้อมือสาว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ที่วัดเขาทอง ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสว […]