จับบ่อนพนัน

บุกจับบ่อนพนันเปิดใกล้กับที่ว่าการอำเภอ

ส่วนที่จังหวัดเชียงราย ฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนการพนันออนไลน์ หลังเปิดห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สายไม่ถึง100เมตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแม่สาย นำกำลัง เข้าตรว […]