จับปลาทะเล

นักท่องเที่ยวจีนแสบ! ฝืนข้อห้ามเหยียบปะการัง-จับปลาทะเลหาดซันไรซ์

นับวัน นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยต่างมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อเส้นทางเศรษฐกิจของบ้านเรา ทั้งต่อภาครัฐและท้องถิ่น แต่ในมุมกลับกัน มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียตามมา นั่นคือ การกระทำของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จึงส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์ของธรรมชาติให้แย่ลง