จับรถตู้

จับรถตู้ขน 7 แรงงานเถื่อนติดสติ๊กเกอร์หน่วยงานรัฐบังหน้า

สกัดจับรถตู้ขน 7 แรงงานเถื่อน คาปั๊มน้ำมันหาดใหญ่ ขณะขนมาส่งให้นายหน้าส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน พบใช้วิธีติดสติกเกอร์หน่วยงานรัฐบังหน้า เผยเครือข่าย […]