จับรถตู้ 10 ปี

ดีเดย์จับจริงปรับจริง 1 ต.ค.61 ห้ามรถตู้โดยสารอายุเกิน 10 ปี วิ่งรับส่งผู้โดยสาร

ผู้โดยสารรถตู้อาจต้องเผื่อเวลาในการเดินทาง 1 ตุลาคม 2561 เพราะทางกรมขนส่งทางบก ดีเดย์ตรวจจับรถตู้โดยสาร 1,800 คัน ที่มีอายุเกิน 10 ปี บริเวณอนุสาวรียชัยสมรภูมิ และตลาดมีนบุรี