จับหนุ่มอเมริกันจัดเซ็กทัวร์เมียนมา

รวบหนุ่มมะกันจัดเซ็กส์ทัวร์เมียนมา

กองปราบ ร่วม DSI วางแผนร่วมกันจับกุมหนุ่มอเมริกัน จัดเซ็กทัวร์ในประเทศเมียนมา โดยการโฆษณาในเว็บไซด์และเฟซบุ๊ค