จับอาวุธสงคราม

ตะลึง…จับอาวุธสงครามล็อตใหญ่ส่งชายแดน

ตะลึง…จับอาวุธสงครามล็อตใหญ่ส่งชายแดน มีทั้งลูกระเบิด อาวุธปืน เครื่องมือควบปืนกล ขาหยั่งปืนกล ขาหยั่งปืนไรเฟิล ดินส่งจรวด คาดเป็นกลุ่มบุคคลที่ค้าอาวุธสงครามให้กับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน