จับเมีย

รวบเมีย-น้องชาย ฆ่าฝังดิน “อบต.เย๋”

จากกรณีที่นายทรงศักดิ์ เพิ่มสุข หรือ อบต.เย๋ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ และยังเป็นผู้รับเหมาทำบ่อนากุ้งรายใหญ่ วัย 46 ปี ที่หายตัวไปจากบ้าน […]