จับแก๊งเมียนมา

จับแก๊งเมียนมาปลอมพาสปอร์ตต่ออายุแรงงานต่างด้าวทำงานในไทยกว่า 10ปี เงินหมุนเวียนหลายล้านบาท

จับแก๊งเมียนมาปลอมพาสปอร์ตต่ออายุแรงงานต่างด้าวทำงานในไทยกว่า 10ปี เงินหมุนเวียนหลายล้านบาท