จับแก๊งแอฟริกา

สตม.ปิดล้อมแก๊งแอฟริกาค้ายาบ้ากลางกรุง

สตม.ปิดล้อมคอนโดหรูย่านอาร์ซีเอ จับแก๊งแอฟริกาค้ายาบ้า-เข้าเมืองผิดกฏหมายเพียบ