จารุพงศ์

ปปช. เอาผิด!! จารุพงศ์ ปมส่งเสริม นปช. ปราศรัยแบ่งแยกประเทศ

วันที่ (14 ก.พ.) นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.