Tag: จิตอาสา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

“นายกฯ” เสนอทุกกระทรวง ใช้แนวทางจิตอาสา ร.10 เป็นที่ตั้ง

13 สิงหาคม 2562

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับในที่ประชุมให้แต่ละกระทรวงนำเอาแนวทางจิตอาสา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ไปขับเคลื่อนงานของหน่วยงานภาครัฐด้วย พร้อมขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชนด้วย ซึ่งฝากทุกกระทรวงให้กลับไปดูเรื่องตัวชี้วัดที่มี 31 ตัวชี้วัด หากมีตรงไหนที่ยังมีปัญหา ขอให้พิจารณาประสานงานเร่งดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาหาแนวทางพัฒนาบุคลากรของประเทศ ให้มา …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ