จิบน้ำขมิ้นชันป้องกันมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เตือน! ระวังข่าวปลอม จิบน้ำขมิ้นชันป้องกันมะเร็ง

ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น จิบน้ำขมิ้นชันป้องกันมะเร็ง นั้น กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ตรวจสอบข้อมูลวิชาการพบข้อเท็จจริง