จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์

Bright Life Ep.16 ดช. A day กับวันที่โลกเปลี่ยนไป

จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร a day การปรับตัวของ A day สื่อที่บอกเล่าเรื่องราวของชีวิตคน กับวันที่โลกของสื่อเปลี่ยนไป และสัจธรรมที่ค้ […]

คุยกับ “จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์” คนที่จะทำให้คุณรู้ว่า “หนังสือ” มีพลังเปลี่ยนชีวิต

จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ เบล หรือที่ใครหลายคนรู้จักเขาผ่านนามปากกา jirabell ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการ นิตยสาร a day สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย