จีน อินเดีย

จ่อยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยว จีน-อินเดีย ฟื้นศก.

กระทรวงท่องเที่ยวฯ เตรียมยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยว จีน-อินเดีย พำนักในไทยได้ 15 วัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากกรณีการวิเคราะห์สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย ล่าส […]