Tag: จีน

QR Code ขนาดยักษ์จากต้นไม้ที่มณฑลเหอเป่ย์ แสกนได้จริง

QR Code ขนาดยักษ์จากต้นไม้ที่มณฑลเหอเป่ย์ แสกนได้จริง

20 กันยายน 2560

QR Code ขนาดยักษ์จากต้นไม้ที่มณฑลเหอเป่ย์ แสกนได้จริง ถ้าเราพูดถึง QR Code เราคงรู้ดีว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลการติดต่อที่ทำให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้นๆ นอกเหนือไปจากที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือ ID ต่างๆ

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ