จุดฉีดวัคซีน

เปิด 101 จุดฉีดวัคซีนในกทม. ไม่ต้องรอคิวนานเพียงลงทะเบียนผ่านแอปฯ QueQ

ผู้ว่าฯอัสวิน เผย 101 จุดฉีดวัคซีนในกทม. เพื่อดความแออัดในการเข้ารับวัคซีนของประชาชนโดยสามารถลงทะเบียน จองคิวผ่าน แอปฯ QueQ

เริ่มวันนี้ 5ตำบลนนทบุรี ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จุดไหนฉีดวันไหน เช็กเลย

นนทบุรี เริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 5ตำบลนนทบุรี รับ walk-in วันละ 500 คน หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

เช็กด่วน! 45 จุดฉีดวัคซีนรอบกทม. สำหรับ ผู้ประกันตน มาตรา33 ที่ลงทะเบียนไว้

เช็กด่วน ก่อนเริ่มฉีดวันนี้วันแรก (7 มิถุนายน 2564) 45 จุดฉีดวัคซีนโควิดรอบกทม. สำหรับ ผู้ประกันตน มาตรา33 ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น