จุดตรวจพระราชทาน

3 จุดตรวจพระราชทาน ตรวจเชื้อผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด ฟรี! ทั้งหมด 8 คัน

เริ่มแล้ว 3 จุดตรวจพระราชทาน บริการตรวจเชื้อโควิด-19 ฟรี ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยบริการทั้งหมด 8 คันรถ ในบริเวณ 3 จุดเสี่ยง