จุดตรวจโควิด

เปิดรายชื่อ 6 จุดตรวตเชิงรุก ทั่วกทม. ในวันที่ 11 มิ.ย. 64

ทางเพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อ 6 จุดตรวจเชิงรุก ทั่วกทม. ในวันที่ 11 มิ.ย. 64 พร้อมอุปกรณ์และเอกสารที่ต้องเตรียมไปให้พร้อม

เปิดรายชื่อ 6 จุดตรวจเชิงรุก ฟรี! ทั่วกทม. ในวันที่ 10 มิ.ย. 64

ทางเพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อ 6 จุดตรวจเชิงรุก ฟรี ทั่วกทม. ในวันที่ 10 มิ.ย. 64 พร้อมอุปกรณ์และเอกวารที่ต้องเตรียมไปให้พร้อม