จ่อลงดาบ!

จ่อลงดาบ! ผู้รับเหมา ใช้นั่งร้านผิดประเภททำตึกถล่ม

จ่อลงดาบ! ผู้รับเหมา หลังโยธาจังหวัดตราด พบว่าใช้นั่งร้านผิดประเภทรับน้ำหนักการเทคอนกรีตในชั้นที่2