ฉากบังพระเพลิง

ภาพฉากบังพระเพลิงเสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนเคลื่อนย้ายประกอบพระเมรุมาศ

ภาพฉากบังพระเพลิง 48 ชิ้น 96 ภาพ ผลงานของช่างสิบหมู่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ และได้เคลื่อนย้ายไปประกอบพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง