ฉีดวัคซีนโควิดฟรี

สำนักอนามัยกทม. เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทุกคนทุกสัญชาติ

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งคนไทยและคนต่างชาติอายุ 18 ปีขึ้นไป เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้