ฉีดวัคซีนmRNA

หมอยง แนะ ฉีดวัคซีนmRNA เป็นเข็ม2หลังวัคซีนเชื้อตาย ลดเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

หมอยง เผย ฉีดวัคซีนmRNA เสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ พบมากในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง ควรให้เป็นเข็ม2 หลังวัคซีนเชื้อตาย