ชดเชย

เปิดค่าชดเชย การบินไทย พนักงานรับเงินสูงสุด 30-400 วัน

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การบินไทย เปิดค่าชดเชยเลิกจ้าง ระบุได้รับตั้งแต่ 30-400 วัน เฉพาะลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่ได้มีความผิด หรือไม่ได้ลาออกเอง

รัฐเตรียมเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรายละ 3,000 บาท

เกษตรกรชาว อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมช่วงเดือนที่ผ่านมา เร่งเข้ามายื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยที่สำน […]