ชนเผ่าซาไก

ชนเผ่าซาไกสุดปลื้ม!! เป็นคนไทยเต็มขั้นยกครัว

ครอบครัวชนเผ่าซาไกในพื้นที่จ.สตูล สุดใจ ได้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นคนไทยเต็มขั้น ดีใจ ได้สิทธิขั้นพื้นฐาน หวังชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น นายธีรวัช เหล็บหน […]