ชลประทานอ่างทอง

อ่างทองแล้งหนัก คลองชลประทาน 7 กม. ไร้น้ำ ชาวบ้านพลิกเป็นสนามออกกำลังกาย

อ่างทองแล้งหนัก ในรอบ 10 ปี หลังประสบสถานการณ์ระดับน้ำเจ้าพระยาวิกฤติ คลองยาว 7 กม. ไร้น้ำ ชาวบ้านพลิกเป็นสนามออกกำลังกายชุมชน

เกินแผนแล้ว! ชลประทานอ่างทองเตือนชาวนางดปลูกข้าวรอบสองชี้มีความเสี่ยงสูง

สำนักงานชลประทานอ่างทองขึ้นป้ายเตือนชาวนาขอความร่วมมืองดปลูกข้าวรอบสองหลัง ชี้มีความเสี่ยงสูงหลังพบปลูกข้าวเกินแผนกว่า 8 แสนไร่