ชวนออมเงิน

รัฐบาล ชวน ออมเงิน เพื่อเป็นเงินบำนาญ สร้างความมั่นคงในบั้นปลาย

รัฐบาล ชวน ออมเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวน ผู้มีอาชีพอิสระที่มีรายได้น้อยออมเงินกับรัฐบาล