ชาวบ้านกินซุปขนุนดับ3 ราย

ชาวบ้านกินซุปขนุน ดับ 3 ป่วย 27 สสจ. เร่งสอบ ชี้บริโภคได้แต่ต้องสะอาด

ชาวบ้านกินซุปขนุน หรือ ซุปบักมี่ ดับ 3 ราย ส่งรพ.27 ราย  สสจ. เร่งตรวจสอบ ชี้ บริโภคได้แต่ต้องปรุกให้สะอาด