ชาวบ้านริมคลอง

ขนของหนีน้ำ! ชาวบางพระหลวง ยังอ่วมน้ำท่วมสูงกว่า70ซ.ม.

จากสถานการณ์น้ำเหนือไหลหลากลงมาพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ ชาวบ้านริมคลองลุ่มแม่น้ำยมยังคงเดือดร้อนจากน้ำท่วม ล่าสุด ระดับน้ำยังล้นตลิ่งเข้าท่วมอีกหลายพื้นที่

ลุ่มแม่น้ำยมยังอ่วม! น้ำล้นตลิ่งท่วม 3 หมู่บ้าน อ.ชุมแสง

พื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมยังเดือดร้อนจากน้ำล้นตลิ่งท่วมขยายวงกว้าง ล่าสุด ชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง มีน้ำท่วมขยายวงกว้างต่อเนื่อง